ZALOŽENÍ S.R.O. společnosti Praha


Založení společnosti s.r.o. na klíč je vhodnou alternativou pro zájemce, kteří hodlají být prvními vlastníky i jednateli společnosti a chtějí levnější vstupní náklady.
Založení společnosti s.r.o. PRAHA
V případě založení společnosti formou dodávky na klíč, doslova každému na míru, platí nový majitel pouze správní poplatky a náklady spojené s notářským zápisem. Zvolení názvu, stanovení předmětů podnikání, nominace jednatelů a společníků, určení sídla společnosti a individuální znění společenských smluv, jsou plně v klientově kompetenci. Založení společnosti na míru trvá v závislosti na požadavcích klienta.Založení S.R.O. Praha

Založení společnosti obvykle do jednoho týdne

Každý klient má možnost vlastního výběru Založení s.r.o. spolecnosti

● Název zakládané společnosti; ● Sídlo nově založené společnosti; ● Hlavní předmět podnikání; ● Výši základního kapitálu; ● Množství společníků a jejich obchodní podíl;
● Počet jednatelů a způsob jejich jednání; ● Rozdělení podílů do kmenových listů;
● Přesné znění zakladatelské listiny; ● Ostatní individuální požadavky.

Založení společnosti je tak jednoduché Založení s.r.o.

1. Osobní nebo telefonická konzultace; 2. Společné setkání v notářské kanceláři nebo zastupování u notáře za základě plné moci; 3. Naše společnost zajistí všechny náležitosti;
4. Nakonec klient obdrží potvrzení obchodního rejstříku o zapsání společnosti.

Založení společnosti s.r.o. „na míru“ a „na klíč“

A) Založení společnosti na míru s vaším základním kapitálem

 • Založení společnosti bez sídla nebo se sídlem: 15 900 Kč bez DPH***
  *** Konečná cena s DPH je 18 462 Kč. Neúčtuje se DPH z celé částky, část tvoří zřizovací výdaje.

B) Založení společnosti na klíč s naším základním kapitálem

 • Založení společnosti bez sídla nebo se sídlem: 17 900 Kč**
  ** Konečná cena. V případě převodu obchodního podílu se DPH ze zákona neúčtuje.

Položkový rozpočet založení společnosti „na míru“ a „na klíč“:

    ● Notářské služby 5 500 Kč    
    ● Vyhotovení všech souvisejících listin 2 000 Kč    
    ● Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku 6 000 Kč *  
    ● Správní poplatek živnostenskému úřadu 1 000 Kč    
    ● Potvrzení banky o složení základního kapitálu 500 Kč    
    ● Ostatní výdaje (RT, KN, ověření podpisů) 400 Kč    
    ● Zastupování na všech úřadech 500 Kč    
       Celkové vyúčtování jednotlivých úkonů 15 900 Kč    

* V případě založení společnosti s naším základním kapitálem 200 000 korun
je cena za soudní poplatek o 2 000 Kč vyšší, platí se navíc kolky na zápis změn.
* Správní poplatky jsou ze zákona osvobozeny od DPH.Založení společnosti s.r.o. PRAHA

ON-LINE POPTÁVKA:
Váš e-mail: *


Založení společnosti obsahuje tyto uvedené služby: Založení s.r.o.

 • Konzultace a poradenství před samotným založením společnosti.
 • Příprava potřebné dokumentace k založení společnosti.
 • Zajištění služeb notáře a příprava znění společenské smlouvy.
 • Zastoupení nově zakládané společnosti před správními úřady.
 • Stanovení a vyřízení vybraného souboru volných živností.
 • Úhrada všech zákonem stanovených správních poplatků.
 • Garance zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
 • Složení základního kapitálu společnosti v případě potřeby.
 • Podnikatelské konto UniCredit Bank zdarma.
 • Vyřízení výše uvedených bodů rovněž bez vaší osobní účasti.


Založení společnosti Praha