Prodej READY MADE a.s.


Ready Made akciové společnosti Praha |

Založení akciové společnosti předchází poměrně dlouhý a často komplikovaný administrativní proces, kterému se však případný zájemce o vlastní novou akciovou společnost může vyhnout právě zakoupením Ready Made A.S.
Ready Made a.s.
» Prodáváme také READY MADE společnosti S.R.O., podrobnosti uvádíme pod tímto odkazem. «

Všechny naše Ready Made A.S. společnosti založené za účelem prodeje, mají svůj název, sídlo společnosti v Praze na Vinohradech, identifikační číslo, splacený základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč, jsou zapsané v obchodním rejstříku a  představují jeden z nejjednodušších a hlavně nejrychlejších způsobů, jak začít ihned podnikat bez nutnosti založení akciové společnosti svépomocí.

» Mohlo by vás také zajímat – založení akciové společnosti každému přesně na míru… «
Ready Made a.s.
Zákon o obchodních korporacích rozlišuje dva typy akciových společností s ohledem na strukturu jejich vnitřních orgánů. V monistickém systému je představenstvo akciové společnosti nahrazeno statutárním ředitelem a dozorčí rada správní radou. Počet členů správní rady lze ve stanovách stanovit volně (není-li ve stanových stanoveno jinak, má správní rada tři členy). Předseda správní rady může vykonávat současně funkci statutárního ředitele akciové společnosti. V dualistickém systému má akciová společnost představenstvo a dozorčí radu, ale počet členů těchto orgánu není stanoven (může být pouze jeden) a rovněž funkční období není omezeno (není-li stanoveno, trvá jeden rok).

» Potřebujete provést změny v akciové společnosti? Podrobnosti se dočtete v tomto článku… «

Ready Made a.s. – základní charakteristika:

Monistický systém

 • Valná hromada – je nejvyšším orgánem akciové společnosti stejně jako
  u dualistického systému.
 • Statutární ředitel – statutární orgán společnosti, je jmenován správní radou.
  Přísluší mu obchodní vedení společnosti.
 • Správní rada – kontrolně-řídící orgán. Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada tři členy. Předseda správní rady může vykonávat současně funkcí statutárního ředitele.

Podle nového zákona o obchodních korporacích stačí v případě monistické struktury stanovit pouze jednu osobu do všech orgánů akciové společnosti. To znamená jen jednoho statutárního ředitele, který je zároveň jediným členem správí rady.

Dualistický systém

 • Valná hromada – je shromáždění všech akcionářů, nejvyšší orgán akciové společnosti. Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti, další rozhodují pak například o změnách stanov, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku. Každý z akcionářů zde má počet hlasů, dle počtu vlastněných akcií.
 • Představenstvo – je statutární orgán, který má za úkol řídit společnost v době mezi valnými hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. Obvykle je volí a odvolává valná hromada, ledaže stanovy určí, že tato působnost náleží dozorčí radě. Neurčí-li stanovy jinak, má představenstvo 3 členy. Délku funkčního období členů představenstva je možno sjednat libovolně.
 • Dozorčí rada – je orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti. Její členy vždy volí valná hromada. Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada tři členy a funkční období člena dozorčí rady je tři roky.

Podrobný ceník READY MADE a.s. společností:

    ● Prodej READY MADE A.S: se sídlem 45 900 Kč    
    ● Prodej READY MADE A.S: bez sídla 48 900 Kč    
    ● Prodej READY MADE A.S: se změnami a se sídlem 51 345 Kč*  
    ● Prodej READY MADE A.S: se změnami bez sídla 53 345 Kč*  

* Uvedená cena obsahuje poplatky za změnu zakladatelské listiny u notáře 5 445 Kč včetně DPH.

V rámci prodeje READY MADE A.S. se změnami je možné si zvolit:

 • nový název společnosti
 • změnu výše základního kapitálu
 • jiný počet orgánů společnosti
 • rozšíření předmětu podnikání (živnosti)
 • umístění sídla společnosti mimo Prahu
 • individuální změny společenské smlouvy

Příplatky za nepovinné změny:

 • Řemeslná, vázaná živnost a koncese: 1 500 Kč bez DPH včetně ceny kolků
 • Vyhotovení návrhu na Obchodní rejstřík: 2 000 Kč bez DPH
 • Virtuální sídlo společnosti v Praze: od 199 Kč bez DPH za měsíc

Ready Made a.s. společnosti určené k prodeji charakterizuje:

 • Nejlevnější cena Ready Made A.S. společnosti na trhu.
 • Akciová společnost je zapsána v obchodním i živnostenském rejstříku.
 • Akciová Společnost má plně splacený základní kapitál ve výši 2.000.000 Kč.
 • Jedna osoba stanovena do všech orgánů akciové společnosti.
 • Možnost provedení změn v akciové společnosti každému přesně na míru.
 • Sídlo společnosti: Varšavská 715/36, Praha 2 – Královské Vinohrady.
 • Existuje možnost změnit sídlo společnosti v rámci Prahy bez poplatků.
 • Nový majitel dostává oprávnění provozovat soubor volných živností.
 • Společnost nemá žádné závazky ani pohledávky – smluvně garantováno.
 • Podnikatelské konto od UniCredit Bank na 24 měsíců zdarma.

Konečná zvýhodněná cena 45 900 Kč* za převod obchodního podílu
* Cena je konečná. V případě převodu obchodního podílu se DPH ze zákona neúčtuje.


ON-LINE POPTÁVKA:
Váš e-mail: *