READY MADE společnosti


Do kategorie READY MADE spadají společnosti založené výhradně za účelem dalšího prodeje. Zvýhodněná cena Ready Made S.R.O. společnosti je 15 900 Kč.
Ready Made společnosti.
» Prodáváme také READY MADE akciové společnosti, podrobnosti uvádíme pod tímto odkazem. «

Společnost tohoto druhu dosud nevyvíjela obchodní činnost, ale je již zapsána v obchodním rejstříku, má tedy přidělené svoje identifikační číslo a je zapsaná také v živnostenském rejstříku. Stoprocentní garance bezdlužnosti je podložena nulovou ekonomickou a účetní historií. Mezi hlavní výhody Ready Made společností patří úspora času a vynaložených nákladů. Ready Made společnost může ke svému podnikání nový majitel využívat ihned po jejím zakoupení. Ready Made společnosti.

Struktura našich Ready Made s.r.o. společností

Ready Made společnosti určené k prodeji mají v obchodním rejstříku zapsané sídlo v Praze na Vinohradech, mají jediného společníka a jednoho jednatele. Všechny námi nabízené Ready Made společnosti mají plně splacený základní kapitál ve výši 200 000 Kč a jsou účetně i ekonomicky neaktivní. V živnostenském rejstříku mají zapsaný soubor volných živností. Na příslušném finančním úřadě je každá naše společnost ze zákona registrována k dani z příjmů.Průvodce objednávkou: Ready Made společnosti

 1. Vyberte si READY MADE SPOLEČNOST z naší nabídky a vyplňte on-line formulář.
 2. Následně vám zatelefonujeme a společně dohodneme termín osobního jednání.
 3. Na základě údajů, které obdržíme, vyhotovíme dokumenty potřebné k prodeji.
 4. Platba za Ready Made společnost a zvolené služby se provádí
  v hotovosti, v den prodeje, při předání veškeré dokumentace.
 5. Podání návrhu na zápis změn příslušnému Rejstříkovému soudu proběhne téhož dne.
 6. Do pěti pracovních dnů od nás nový majitel společnosti obdrží upozornění, že požadované změny byly Rejstříkovým soudem zapsány do Obchodního rejstříku.

Nákup Ready Made společnosti

Podrobný ceník READY MADE S.R.O. společností:

    ● Prodej READY MADE společnosti se sídlem 15 900 Kč    
    ● Prodej READY MADE společnosti bez sídla 15 900 Kč    
    ● Prodej READY MADE společnosti se změnami a se sídlem 21 345 Kč*  
    ● Prodej READY MADE společnosti se změnami bez sídla 21 345 Kč*  

* Uvedená cena obsahuje poplatky za změnu zakladatelské listiny u notáře 5 445 Kč včetně DPH.

V rámci prodeje READY MADE společnosti se změnami je možné si zvolit:

 • nový název společnosti
 • jiný počet společníků a jednatelů
 • nový předmět podnikání (živnosti)
 • sídlo společnosti mimo Prahu
 • ostatní individuální změny

Příplatky za nepovinné změny:

 • Řemeslná, vázaná živnost a koncese: 1 500 Kč bez DPH včetně ceny kolků
 • Vyhotovení návrhu na OR: 2 000 Kč bez DPH
 • Virtuální sídlo: od 199 Kč bez DPH za měsíc

Ready Made společnosti určené k prodeji charakterizuje:

 • Nejlevnější cena Ready Made společnosti na trhu.
 • Společnost je zapsána v obchodním a živnostenském rejstříku.
 • Společnost má plně splacený základní kapitál ve výši 200 000 Kč.
 • Obchodní podíl patří jedinému společníkovi.
 • Společnost má jednoho jednatele.
 • Sídlo společnosti: Varšavská 715/36, Praha 2 – Královské Vinohrady.
 • Existuje možnost změnit sídlo společnosti v rámci Prahy bez poplatků.
 • Nový majitel dostává oprávnění provozovat soubor volných živností.
 • Společnost nemá žádné závazky ani pohledávky – smluvně garantováno.
 • Podnikatelské konto UniCredit Bank na dva roky zdarma.

Konečná zvýhodněná cena 15 900 Kč* za převod obchodního podílu
* Cena je konečná. V případě převodu obchodního podílu se DPH ze zákona neúčtuje.


ON-LINE POPTÁVKA:
Váš e-mail: *