Currently browsing category

AKTUALITY & INFORMÁCIE

Súhlas s miestom podnikania
v Prahe pre OSVČ (SZČO)

Pre fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia poskytujeme súhlas s miestom podnikania na našej adrese. Služby virtuálneho sídla a virtuálnej kancelárie môžu využívať nie len právnické osoby, ale taktiež podnikajúce fyzické osoby samostatne zárobkovo činné (SZČO) a tak ušetriť nemalé administratívne komplikácie i finančné prostriedky. Jedná sa o virtuálny, …

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA +
Vedenie daňovej evidencie

Služby vedenia účtovníctva a daňovej evidencie poskytujeme všetkým právnickým osobám i SZČO (OSVČ). Spoluprácu vždy zabezpečujeme individuálne, podľa potrieb každého klienta s ohľadom na jeho predmet podnikania. Obsahom tejto služby je: Vedenie účtovníctva a daňovej evidencie Praha Sledovanie a zobrazenie stavov, tokov a výsledkov podnikateľskej činnosti v peňažných jednotkách. Jedná …

Adresár informačných centier
pre podnikateľov v ČR

Jednotná kontaktní místa | JKM | JKM sprostredkovávajú podnikateľom kontakt s príslušnými úradmi, ktoré sa povoľovaním konkrétnych činnosťou zaoberajú. Pracovníci JKM sú pripravení pomôcť všetkým podnikateľom, teda nielen „začiatočníkom“. Magistrát města Brna Městský úřad Černošice Magistrát města České Budějovice Magistrát města Hradec Králové Magistrát města Jihlavy Magistrát města Karlovy Vary …

Dátová schránka

Dátové schránky | informácie | Dátová schránka slúži na komunikáciu s úradmi, súdmi, štátnymi inštitúciami a je úplne zadarmo. Prostredníctvom dátovej schránky spolu môžu komunikovať fyzické, právnické osoby a štát. Ide o akýsi „e-mail“ spoločnosti. Použitie dátovej schránky zjednodušuje komunikáciu so štátnou správou. Pomocou dátovej schránky je možné zasielať dokumenty …