Ready Made spoločnosti


České Ready Made spoločnosti |

Do kategórie READY MADE spadajú spoločnosti založené výhradne za účelom ďalšieho predaja. Zvýhodnená cena Ready Made spoločnosti je 15 900 Kč.

» Predávame aj READY MADE akciové spoločnosti, podrobnosti uvádzame pod týmto odkazom. «

Spoločnosť tohoto druhu dosiaľ nevyvíjala obchodnú činnosť, ale je už zapísaná v obchodnom registri, teda má pridelené svoje identifikačné číslo a je zapísaná taktiež v živnostenskom registri. Stopercentná garancia bezdlžnosti je podložená nulovou ekonomickou a účtovnou históriou. Medzi hlavné výhody Ready Made spoločností patrí úspora času a vynaložených nákladov. Ready Made spoločnosť môže k svojmu podnikaniu nový majiteľ využívať ihneď po zakúpení. Ready Made spoločnosti Praha

Štruktúra našich Ready Made spoločností
Ready Made spoločnosti určené k predaju majú v obchodnom registri zapísané sídlo v Prahe na Vinohradoch, majú jediného spoločníka a jedného konateľa. Všetky nami navrhované Ready Made spoločnosti majú plne splatený základný kapitál vo výške 200 000 Kč a sú účtovne i ekonomicky neaktívne. V živnostenskom registri majú zapísaný súbor všetkých voľných živností. Ready Made spoločnosti PrahaSprievodca objednávkou: READY MADE s.r.o.

 1. Vyberte si READY MADE SPOLOČNOSŤ z našej ponuky a vyplňte on-line formulár.
 2. Následne vám zatelefonujeme a spoločne dohodneme termín osobného jednania.
 3. N1. Na základe údajov, ktoré prijmeme, vyhotovíme dokumenty potrebné k predaju.
 4. Platba za Ready Made spoločnosť a zvolené služby sa uskutočňujú v hotovosti,
  v deň predaja, pri predaní celkovej dokumentácie.
 5. Podanie na zápis zmien príslušnému Rejstříkovému soudu prebehne v ten istý deň.
 6. Do piatich pracovných dňoch od nás nový majiteľ spoločnosti dostane upozornenie,
  že požadované zmeny boli Rejstříkovým soudem zapísané do Obchodného registra.

Cenník READY MADE spoločností:

    ● Predaj READY MADE spoločnosti so sídlom 15 900 Kč    
    ● Predaj READY MADE spoločnosti bez sídla 18 900 Kč    
    ● Predaj READY MADE spoločnosti so zmenami a so sídlom 21 345 Kč*  
    ● Predaj READY MADE spoločnosti so zmenami bez sídla 23 345 Kč*  

* Uvedená cena obsahuje poplatky za zmenu zakladateľskej listiny u notára 5 445 Kč vrátane DPH.

V rámci predaja READY MADE spoločnosti so zmenami je možné si zvoliť:

 • nový názov spoločnosti
 • iný počet spoločníkov a konateľov
 • nový predmet podnikania (živnosti)
 • sídlo spoločnosti mimo Prahy
 • ostatné individuálne zmeny

Príplatky za nepovinné zmeny:

 • Remeselná, viazaná živnosť a koncesia: 1 500 Kč bez DPH vrátane ceny kolkov
 • Vyhotovenie návrhu na OR: 2 000 Kč bez DPH
 • Virtuálne sídlo: od 199 Kč bez DPH za mesiac

Ready Made spoločnosti určené k predaju charakterizuje:

 • Najlacnejšia cena Ready Made spoločnosti na trhu.
 • Spoločnosť je zapísaná v obchodnom a živnostenskom registri.
 • Spoločnosť má plne splatený základný kapitál vo výške 200 000 Kč.
 • Obchodný podiel patrí jedinému spoločníkovi.
 • Spoločnosť má jedného konateľa.
 • Sídlo spoločnosti: Varšavská 715/36, Praha 2 – Královské Vinohrady.
 • Existuje možnosť zmeniť sídlo spoločnosti v rámci Prahy bez poplatkov.
 • Nový majiteľ dostáva oprávnenie prevádzkovať súbor voľných živností.
 • Spoločnosť nemá žiadne záväzky ani pohľadávky.
 • Spoločnosť je zaregistrovaná k dani z príjmov.
 • Podnikateľské konto Active od UniCredit Bank zdarma.

Konečná zvýhodnená cena 15 900 Kč* za prevod obchodného podielu
* Cena je konečná. V prípade prevodu obchodného podielu sa DPH zo zákona neúčtuje.


ON-LINE POPTÁVKA:
Váš e-mail: *