Súhlas s miestom podnikania
v Prahe pre OSVČ (SZČO)


Pre fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia poskytujeme súhlas s miestom podnikania na našej adrese. Služby virtuálneho sídla a virtuálnej kancelárie môžu využívať nie len právnické osoby, ale taktiež podnikajúce fyzické osoby samostatne zárobkovo činné (SZČO) a tak ušetriť nemalé administratívne komplikácie i finančné prostriedky.

Jedná sa o virtuálny, nie fyzický, prenájom priestorov na lukratívnej pražskej adrese Královské Vinohrady. Reálne to znamená, že takíto podnikatelia, ktorí sa rozhodnú službu virtuálneho sídla pre SZČO využiť, môžu mať na svojich vizitkách, marketingových materiáloch, katalógoch a najmä v živnostenskom registri uvedenú adresu miesta podnikania v Prahe, hoci v skutočnosti sídlia na adrese inej, či svoje podnikanie prevádzkujú z pohodlia domova.

Je samozrejmosťou, že identifikačné údaje podnikateľa sú uvedené na štítku u vchodových dverí prevádzky virtuálneho sídla a rovnako na poštovnej schránke. Všetka pošta, i doporučená, prichádzajúca do poštovnej schránky virtuálneho sídla adresovaná konkrétnej SZČO môže byť preposlaná na podnikateľom určenú kontaktnú adresu, alebo môže byť pravidelne pripravená k osobnému prevzatiu.

Najčastejšie udávaným dôvodom pre využitie služieb virtuálnej kancelárie v Prahe je hlavne úspora nákladov pre začínajúcich podnikateľov, ktorí hneď nepotrebujú vlastnú kanceláriu, či iné administratívne priestory (daňoví a finanční poradcovia, konzultanti, pracovníci s výpočtovou technikou, upratovacie čaty a tak podobne). Živnostníci zo vzdialených kútov našej krajiny, ktorí chcú mať možnosť sa prezentovať v hlavnom meste. Úsporou financií majú na mysli predovšetkým náklady spojené s prevádzkou kancelárie, ako je nájomné, spotreba energií, vody, náklady na vykurovanie a personálne obsadenie. Tieto náklady sa pri prenájmu fyzických kancelárskych priestorov na adresách v centre Prahy šplhajú do závratných výšok. V prípade virtuálnej kancelárie sú v maximálnej miere redukované.

Nemalým pozitívom využitia služby virtuálnej kancelárie Firmy Praha s.r.o. je taktiež fakt, že živnostníci využívajúci nami poskytovanú službu Súhlas s miestom podnikania, môžu prenajať či kúpiť bytovú jednotku v inom dome a zmeniť si miesto trvalého pobytu bez nutnosti zmeny adresy svojho podnikania. S vysokou pravdepodobnosťou sa tak úplne vyhnú častým náhodným kontrolám finančného úradu. Podľa štatistik sú rozdiely v početnosti kontrol podnikateľov v závislosti na veľkosti spádovej obce zjavné. V malomeste môže podnikateľ očakávať kontrolu asi každé tri roky. V Prahe je kontrola z finančného úradu realizovaná v priemere s početnosťou jedenkrát za 105 rokov. Virtuálne sídlo a virtuálna kancelária v Prahe sú elegantným riešením pre fyzické osoby – podnikateľov (Súhlas s umiestnením miesta podnikania pre SZČO), ako si zjednodušiť cestu k prestížnemu image a nižším nákladom.Súhlas s umiestnením miesta podnikania pre SZČO (OSVČ) Praha 2 – Vinohrady


Program Špeciál > Objednávka <
48 mesiacov 199 Kč bez DPH / mesiac
12 až 36 mesiacov 299 Kč bez DPH / mesiac

V cene poskytnutia súhlasu s umiestnením podniknia v programe Špeciál sú tieto služby:

 • Reprezentatívne miesto podnikania na adrese Královských Vinohrad v Prahe.
 • Obchodné označenie podnikateľa na budove v súlade so živnostenským zákonom.
 • Identifikačné označenie podnikateľa na poštovej schránke.
 • Vyhotovenie súhlasu s umiestnením miesta podnikania pre účely živnostenského registra.
 • Preberanie a skenovanie prichádzajúcej obyčajnej pošty, o ktorej bude adresát každý týždeň informovaný prostredníctvom emailu, s možnosťou osobného prevzatia zásielky priamo v kancelárii.
 • Evidencia a následné odoslanie doručenej firemnej pošty každý mesiac na zvolenú adresu.


Program BEST > Objednávka <
36 mesiacov 320 Kč bez DPH / mesiac
24 mesiacov 370 Kč bez DPH / mesiac
12 mesiacov 420 Kč bez DPH / mesiac
6 mesiacov 490 Kč bez DPH / mesiac

V cene poskytnutia súhlasu s umiestnením podniknia v programe BEST sú tieto služby:

 • Reprezentatívne miesto podnikania na adrese Královských Vinohrad v Prahe.
 • Obchodné označenie podnikateľa na budove v súlade so živnostenským zákonom.
 • Identifikačné označenie podnikateľa na poštovej schránke.
 • Vyhotovenie súhlasu s umiestnením miesta podnikania pre účely živnostenského registra.
 • Preberanie a skenovanie prichádzajúcej obyčajnej i doporučenej pošty, o ktorých bude adresát každý týždeň informovaný emailom, s možnosťou osobného prevzatia zásielky priamo v kancelárii.
 • Evidencia a následné odoslanie doručenej firemnej pošty 2x za mesiac na zvolenú adresu.


ON-LINE POPTÁVKA:
Váš e-mail: *

|| Sídlo firmy Praha || Ready Made společnosti || Založení společnosti na míru || Virtuální kancelář Praha ||
Sídlo společnosti v Praze | Sídlo firmy Praha | Souhlas s místem podnikání OSVČ