Virtuálna kancelária Praha


Virtuálne sídlo Praha |

Spoločnosť Firmy Praha s.r.o. ponúka poskytnutie registračného sídla spoločnosti v Prahe, spolu so službami virtuálnej kancelárie, už od 199 Kč za mesiac. Uvedené riešenie je vhodné nie len pre spoločnosti, ale taktiež pre fyzické osoby – SZČO.

Obsahom tejto služby je: Virtuálna kancelária Praha
Vydanie súhlasu s umiestnením sídla vašej firmy na adrese našej virtuálnej kancelárie v Prahe a poskytnutie korešpondenčnej adresy. Ďalej zapísanie sídla spoločnosti do obchodného registra.

Virtuálna kancelária u nás! – hlavné dôvody:

 • Sme priamymi vlastníkmi nehnuteľností, nehrozí teda vypovedanie nájmu.
 • Neúčtujeme žiadne skryté ani aktivačné poplatky.
 • Dnes zjednaná cena je platná i pre ďalšie obdobia.
 • Výborná poloha kancelárie, 200 metrov od Náměstí Míru.
 • Rýchle zjednanie a vybavenie sídla i bez nutnosti osobnej návštevy.
 • Zdarma vyhotovenie Návrhu na zápis zmien pre registrový súd.
 • Základná cena už zahrňuje preberanie, skenovanie a odoslanie doručenej pošty.
 • Mnoho spokojných klientov z Českej republiky i zahraničia.

Virtuálnu kanceláriu, na rozdiel od niektorých iných sprostredkovateľov služieb tohoto druhu, neposkytujeme v pivnici, kočikárni či v byte, ale pre tieto účely v najviac vhodnom nebytovom priestore vedenom ako kancelária, s priamym vstupom z Varšavskej ulice na Vinohradoch. Preto nehrozí zo strany obchodného súdu akékoľvek nebezpečie vydania zákazu činnosti z dôvodu nevyhovujúceho podnikateľského priestoru. Príjem korešpondencie je v našej virtuálnej kancelárii zaistený zreteľným označením obchodnej spoločnosti na poštovej schránke a prítomnosti našich pracovníkov.

Virtuálna kancelária Praha – hlavné výhody:

 • Zníženie nákladov za prenájom a služby spojené s prevádzkou vlastnej kancelárie.
 • Zníženie početnosti, alebo úplné vylúčenie, kontrol zo strany úradov a štátnej správy.
 • Profesionálnejší image, zásluhou prestížnej adresy zapísanej v obchodnom registri.
 • Vhodná varianta pre realizáciu projektov s krátkodobým podnikateľským zámerom.
 • Prijateľné riešenie pre subjekty, obstaranie vlastnej kancelárie ešte len zvažujúcich.
 • Zjednanie služby Virtuálna kancelária je možné i bez vašej osobnej účasti v Prahe.

Program Špeciál > Objednávka <
48 mesiacov 199 Kč bez DPH / mesiac
12 až 36 mesiacov 299 Kč bez DPH / mesiac

V cene poskytnutia virtuálnej kancelárie v programe Špeciál sú tieto služby:

 • Reprezentatívne sídlo spoločnosti na adrese Královských Vinohrad v Prahe.
 • Obchodné označenie spoločnosti na budove v súlade so živnostenským zákonom.
 • Obchodné označenie spoločnosti na poštovej schránke.
 • Vyhotovenie Súhlasu s umiestnením sídla pre účely obchodného registra.
 • Preberanie a skenovanie prichádzajúcej obyčajnej pošty, o ktorej bude adresát každý týždeň informovaný prostredníctvom emailu, s možnosťou osobného prevzatia zásielky priamo v kancelárii.
 • Evidencia a následné odoslanie doručenej firemnej pošty každý miesac na zvolenú adresu.
 • Vyhotovenie Návrhu na zápis zmien pre obchodný register.


Program BEST > Objednávka <
36 mesiacov 320 Kč bez DPH / mesiac
24 mesiacov 370 Kč bez DPH / mesiac
12 mesiacov 420 Kč bez DPH / mesiac
6 mesiacov 490 Kč bez DPH / mesiac

V cene poskytnutia virtuálnej kancelárie v programe BEST sú tieto služby:

 • Reprezentatívne sídlo spoločnosti na adrese Královských Vinohrad v Prahe.
 • Obchodné označenie spoločnosti na budove v súlade so živnostenským zákonom.
 • Obchodné označenie spoločnosti na poštovej schránke.
 • Vyhotovenie Súhlasu s umiestnením sídla pre účely obchodného registra.
 • Preberanie a skenovanie prichádzajúcej obyčajnej i doporučenej pošty, o ktorých bude adresát každý týždeň informovaný prostredníctvom emailu, s možnosťou osobného prevzatia zásielky priamo v kancelárii.
 • Evidencia a následné odoslanie doručenej firemnej pošty 2x za mesiac na zvolenú adresu.
 • Vyhotovenie Návrhu na zápis zmien pre obchodný register.


ON-LINE POPTÁVKA:
Váš e-mail: *

Virtuální kancelář Praha | Virtuální kanceláře