Virtuálne sídlo Praha


Virtuálna kancelária Praha |

Virtuálne sídlo je služba určená pre menšie aj väčšie spoločnosti. Každá právnická osoba musí pri svojom vzniku uviesť svoje registračné sídlo firmy. Toto sídlo firmy sa zapisuje do Obchodného registra českej republiky. Spoločnosť Firmy Praha s.r.o. ponúka poskytnutie registračného sídla spoločnosti v Prahe, spolu so službami virtuálnej kancelárie, už od 199 Kč za mesiac.

Obsahom tejto služby je: Virtuálne sídlo Praha
Vydanie súhlasu s umiestnením sídla vašej firmy na adrese našej virtuálnej kancelárie v Prahe a poskytnutie korešpondenčnej adresy. Ďalej zapísanie sídla spoločnosti do obchodného registra.

Dôvody, využitia virtuálneho sídla firmy, môžu byť rôzne. Ak ste začínajúci podnikateľ, nechcete zbytočne investovať do drahých prenájmov, keďže neviete, ako bude váš biznis rentabilný. Nízke nájomné za virtuálnu kanceláriu vám môže zo začiatku podnikania pomôcť prežiť. Výhodné je to pre vás aj v tom prípade, že už ste „zabehnutý“ podnikateľ, ale k výkonu svojej práce nepotrebujete každodenne sedieť v prenajatej kancelárií. Rovnako, pokiaľ viete, že sa onedlho budete musieť presťahovať zo súčasného prenájmu inam – je jednoduchšie len raz zadať adresu virtuálneho sídla. Pre miestnych podnikateľov alebo pre zahraničných investorov je niekedy výhodné mať virtuálne sídlo v hlavnom meste – Prahe. Benefit hlavného mesta spočíva nielen v imidži spoločnosti, ale napríklad aj v anonymite či menej častých návštevách daňových inštitúcií i štátnych orgánov.

Virtuálna kancelária u nás! – hlavné dôvody:

 • Sme priamymi vlastníkmi nehnuteľností, nehrozí teda vypovedanie nájmu.
 • Neúčtujeme žiadne skryté ani aktivačné poplatky.
 • Dnes zjednaná cena je platná i pre ďalšie obdobia.
 • Výborná poloha kancelárie, 200 metrov od Náměstí Míru.
 • Rýchle zjednanie a vybavenie sídla i bez nutnosti osobnej návštevy.
 • Zdarma vyhotovenie Návrhu na zápis zmien pre registrový súd.
 • Základná cena už zahrňuje preberanie, skenovanie a odoslanie doručenej pošty.
 • Mnoho spokojných klientov z Českej republiky i zahraničia.

Virtuálnu kanceláriu, na rozdiel od niektorých iných sprostredkovateľov služieb tohoto druhu, neposkytujeme v pivnici, kočikárni či v byte, ale pre tieto účely v najviac vhodnom nebytovom priestore vedenom ako kancelária, s priamym vstupom z Varšavskej ulice na Vinohradoch. Preto nehrozí zo strany obchodného súdu akékoľvek nebezpečie vydania zákazu činnosti z dôvodu nevyhovujúceho podnikateľského priestoru. Príjem korešpondencie je v našej virtuálnej kancelárii zaistený zreteľným označením obchodnej spoločnosti na poštovej schránke a prítomnosti našich pracovníkov.

Virtuálna kancelária Praha – hlavné výhody:

 • Zníženie nákladov za prenájom a služby spojené s prevádzkou vlastnej kancelárie.
 • Zníženie početnosti, alebo úplné vylúčenie, kontrol zo strany úradov a štátnej správy.
 • Profesionálnejší image, zásluhou prestížnej adresy zapísanej v obchodnom registri.
 • Vhodná varianta pre realizáciu projektov s krátkodobým podnikateľským zámerom.
 • Prijateľné riešenie pre subjekty, obstaranie vlastnej kancelárie ešte len zvažujúcich.
 • Zjednanie služby Virtuálna kancelária je možné i bez vašej osobnej účasti v Prahe.

Program Špeciál > Objednávka <
48 mesiacov 199 Kč bez DPH / mesiac
12 až 36 mesiacov 299 Kč bez DPH / mesiac

V cene poskytnutia virtuálneho sídla v programe Špeciál sú tieto služby:

 • Reprezentatívne sídlo spoločnosti na adrese Královských Vinohrad v Prahe.
 • Obchodné označenie spoločnosti na budove v súlade so živnostenským zákonom.
 • Obchodné označenie spoločnosti na poštovej schránke.
 • Vyhotovenie Súhlasu s umiestnením sídla pre účely obchodného registra.
 • Preberanie a skenovanie prichádzajúcej obyčajnej pošty, o ktorej bude adresát každý týždeň informovaný prostredníctvom emailu, s možnosťou osobného prevzatia zásielky priamo v kancelárii.
 • Evidencia a následné odoslanie doručenej firemnej pošty každý miesac na zvolenú adresu.
 • Vyhotovenie Návrhu na zápis zmien pre obchodný register.


Program BEST > Objednávka <
36 mesiacov 320 Kč bez DPH / mesiac
24 mesiacov 370 Kč bez DPH / mesiac
12 mesiacov 420 Kč bez DPH / mesiac
6 mesiacov 490 Kč bez DPH / mesiac

V cene poskytnutia virtuálneho sídla v programe BEST sú tieto služby:

 • Reprezentatívne sídlo spoločnosti na adrese Královských Vinohrad v Prahe.
 • Obchodné označenie spoločnosti na budove v súlade so živnostenským zákonom.
 • Obchodné označenie spoločnosti na poštovej schránke.
 • Vyhotovenie Súhlasu s umiestnením sídla pre účely obchodného registra.
 • Preberanie a skenovanie prichádzajúcej obyčajnej i doporučenej pošty, o ktorých bude adresát každý týždeň informovaný prostredníctvom emailu, s možnosťou osobného prevzatia zásielky priamo v kancelárii.
 • Evidencia a následné odoslanie doručenej firemnej pošty 2x za mesiac na zvolenú adresu.
 • Vyhotovenie Návrhu na zápis zmien pre obchodný register.


ON-LINE POPTÁVKA:
Váš e-mail: *

Virtuální kancelář Praha | Virtuální kanceláře