ZAKLADANIE SPOLOČNOSTÍ
„na mieru“ a „na kľúč“


Založenie české S.R.O. spoločnosti Praha |

Založenie spoločnosti na kľúč je vhodnou alternatívou pre záujemcov, ktorí hodlajú byť prvými vlastníkmi i konateľmi spoločnosti a chcú lacnejšie vstupné náklady.

V prípade založenia spoločnosti formou dodávky na kľúč, doslova každému na mieru, platí nový majiteľ iba správne poplatky a náklady spojené s notárskym zápisom. Zvolenie názvu, stanovenie predmetu podnikania, nominácia konateľov a spoločníkov, určenie sídla spoločnosti a individuálne znenie spoločenských zmlúv, sú plne v klientovej kompetencii. Zakladanie spoločností na mieru trvá v závislosti na požiadavkách klienta.

Zakladanie spoločností obvykle do jedného týždňa!

Každý klient má možnosť vlastného výberu:

● Názov zakladanej spoločnosti; ● Sídlo novo založenej spoločnosti; ● Hlavný predmet podnikania; ● Výška základného kapitálu; ● Množstvo spoločníkov a ich obchodné podiely;
● Počet konateľov a spôsob ich jednania; ● Rozdelenie podielov do kmeňových listov;
● Presné znenie zakladateľskej listiny; ● Ostatné individuálne požiadavky.

Založenie spoločnosti je tak jednoduché:

1. Osobná alebo telefonická konzultácia; 2. Spoločné stretnutie v notárskej kancelárii alebo zastupovanie u notára za základe plnej moci; 3. Naša spoločnosť zaistí všetky náležitosti;
4. Nakoniec klient dostane potvrdenie obchodného registra o zapísanie spoločnosti.

Založenie spoločnosti „na mieru“ a „na na kľúč“

A) Založenie spoločnosti na mieru s vaším základným kapitálom

 • Založenie spoločnosti bez virtuálného sídla: 15 900 Kč bez DPH *
  * Konečná cena. Neúčtujeme vám DPH!
 • Založenie spoločnosti so sídlom program SPECIÁL 48: 7 900 Kč **
  ** Celková cena pri súčasnom zakúpení sídla na 48 mesiacov je 17 452 Kč

B) Založenie spoločnosti na kľúč s naším základným kapitálom

 • Založenie spoločnosti bez virtuálného sídla: 15 900 Kč ***
  *** Konečná cena. V prípade prevodu obchodného podielu DPH neúčtujeme.
 • Založenie spoločnosti so sídlom program SPECIÁL 48: 11 900 Kč ****
  **** Celková cena pri súčasnom zakúpení sídla na 48 mesiacov je 21 452 Kč

ON-LINE POPTÁVKA:
Váš e-mail: *


Cena zakladanie spoločností obsahuje tieto uvedené služby:

 • Konzultácie a poradenstvo pred samotným založením spoločnosti.
 • Príprava potrebnej dokumentácie k založeniu spoločnosti.
 • Zaistenie služieb notára a príprava znenia spoločenskej zmluvy.
 • Zastúpenie novo zakladanej spoločnosti pred správnymi úradmi.
 • Stanovenie a vybavenie vybraného súboru voľných živností.
 • Úhrada zákonom stanovených správnych poplatkov.
 • Garancia zápisu spoločnosti do obchodného registra.
 • Zloženie základného imania spoločnosti v prípade potreby.
 • Vybavení vyššie uvedených bodov tiež bez vašej osobnej účasti.


Zakládání spoločností s.r.o. Praha

Zakládání spoločností Praha | Založení spoločnosti s.r.o.