| Souhlas s místem podnikání OSVČ
| Umístění místa podnikání Praha


Souhlas s místem podnikání OSVČ v Praze:

Poskytujeme souhlas s umístěním místa podnikání pro OSVČ
v Praze na Vinohradech za cenu 199,- Kč měsíčně

Pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění poskytujeme souhlas s místem podnikání na naší adrese. Služby virtuálního sídla a virtuální kanceláře mohou využívat nejen právnické osoby, ale také podnikající fyzické osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a tak ušetřit nemalé administrativní komplikace i finanční prostředky.

Jedná se o virtuální, nikoli fyzický, pronájem prostorů na lukrativní pražské adrese Královské Vinohrady. Reálně to znamená, že takoví podnikatelé, kteří se rozhodnou službu virtuálního sídla pro OSVČ využít, můžou mít na svých vizitkách, marketingových materiálech, katalozích a zejména v živnostenském rejstříku uvedenou adresu místa podnikání v Praze, ačkoli ve skutečnosti sídlí na adrese jiné, či své podnikání provozují například z pohodlí svého domova.

Je samozřejmostí, že identifikační údaje podnikatele jsou uvedené na štítku u vchodových dveří provozovny virtuálního sídla a rovněž na poštovní schránce. Veškerá pošta, i doporučená, přicházející do poštovní schránky virtuálního sídla adresovaná konkrétní OSVČ může být přeposílána na podnikatelem určenou kontaktní adresu, nebo může být pravidelně připravená k osobnímu převzetí.


Program Speciál > Objednávka <
48 měsíců 199 Kč bez DPH / měsíc
12 až 36 měsíců 299 Kč bez DPH / měsíc

Nejlevnější sídlo firmy: https://firmy-pha.cz


Nejčastěji udávaným důvodem pro využití služeb virtuální kanceláře je zejména úspora nákladů pro začínající podnikatele OSVČ, kteří hned nepotřebují vlastní kancelář, či jiné administrativní prostory (daňový a finanční poradci, konzultanti, pracovníci s výpočetní technikou, úklidové čety a tak podobně). Živnostníci ze vzdálených koutů naší země, kteří chtějí mít možnost se prezentovat v hlavním městě. Úsporou financí mají na mysli zejména náklady spojené s provozem kanceláře, jako je nájemné, spotřeba energií, vody, náklady na vytápění a personální obsazení. Tyto náklady se při pronájmu fyzických kancelářských prostor na adresách v centru Prahy šplhají do závratných výšek. V případě virtuální kanceláře jsou náklady v maximální míře redukovány.

Nemalým pozitivem využití služby virtuální kanceláře Firmy Praha s.r.o. je také fakt, že živnostníci využívající námi poskytovanou službu Souhlas s místem podnikání můžou najmout bytovou jednotku ve stejném domě a změnit místo trvalého pobytu. S vysokou pravděpodobností se tak zcela vyhnou častým namátkovým kontrolám finančního úřadu. Podle statistik jsou rozdíly v četnosti kontrol podnikatelů v závislosti na velikosti spádové obce zjevné. V maloměstě může podnikatel očekávat kontrolu asi každé tři roky. V Praze je kontrola z finančního úřadu realizována v průměru s četností jedenkrát za 105 let.

Virtuální sídlo a virtuální kancelář v Praze jsou elegantním řešením pro fyzické osoby – podnikatele (Souhlas s umístěním místa podnikání pro OSVČ), jak si zjednodušit cestu k prestižní image a nižším nákladům.ON-LINE POPTÁVKA:
Váš e-mail: *

|| Sídlo firmy Praha || Ready Made společnosti || Založení společnosti na míru || Virtuální kancelář Praha ||
Souhlas s místem podnikání Praha | Souhlas místem podnikání OSVČ