Souhlas s místem podnikání
v Praze pro OSVČ


Pro fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění poskytujeme souhlas s místem podnikání na naší adrese. Služby virtuálního sídla a virtuální kanceláře mohou využívat nejen právnické osoby, ale také podnikající fyzické osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a tak ušetřit nemalé administrativní komplikace i finanční prostředky.

Jedná se o virtuální, nikoli fyzický, pronájem prostorů na lukrativní pražské adrese Královské Vinohrady. Reálně to znamená, že takoví podnikatelé, kteří se rozhodnou službu virtuálního sídla pro OSVČ využít, můžou mít na svých vizitkách, marketingových materiálech, katalozích a zejména v živnostenském rejstříku uvedenou adresu místa podnikání v Praze, ačkoli ve skutečnosti sídlí na adrese jiné, či své podnikání provozují z pohodlí domova.

Je samozřejmostí, že identifikační údaje podnikatele jsou uvedené na štítku u vchodových dveří provozovny virtuálního sídla a rovněž na poštovní schránce. Veškerá pošta, i doporučená, přicházející do poštovní schránky virtuálního sídla adresovaná konkrétní OSVČ může být přeposílána na podnikatelem určenou kontaktní adresu, nebo může být pravidelně připravená k osobnímu převzetí.

Nejčastěji udávaným důvodem pro využití služeb virtuální kanceláře je zejména úspora nákladů pro začínající podnikatele, kteří hned nepotřebují vlastní kancelář, či jiné administrativní prostory (daňový a finanční poradci, konzultanti, pracovníci s výpočetní technikou, úklidové čety a tak podobně). Živnostníci ze vzdálených koutů naší země, kteří chtějí mít možnost se prezentovat v hlavním městě. Úsporou financí mají na mysli zejména náklady spojené s provozem kanceláře, jako je nájemné, spotřeba energií, vody, náklady na vytápění a personální obsazení. Tyto náklady se při pronájmu fyzických kancelářských prostor na adresách v centru Prahy šplhají do závratných výšek. V případě virtuální kanceláře jsou v maximální míře redukovány.

Nemalým pozitivem využití služby virtuální kanceláře Firmy Praha s.r.o. je také fakt, že živnostníci využívající námi poskytovanou službu Souhlas s místem podnikání, můžou najmout bytovou jednotku v zcela jiném domě a změnit místo trvalého pobytu bez nutnosti změny adresy místa podnikání. S vysokou pravděpodobností se tak zcela vyhnou častým namátkovým kontrolám finančního úřadu. Podle statistik jsou rozdíly v četnosti kontrol podnikatelů v závislosti na velikosti spádové obce zjevné. V maloměstě může podnikatel očekávat kontrolu asi každé tři roky. V Praze je kontrola z finančního úřadu realizována v průměru s četností jedenkrát za 105 let. Virtuální sídlo a virtuální kancelář v Praze jsou elegantním řešením pro fyzické osoby – podnikatele (Souhlas s umístěním místa podnikání pro OSVČ), jak si zjednodušit cestu k prestižní image a nižším nákladům.Souhlas s místem podnikání pro OSVČ Praha 2 – Vinohrady


Program Speciál > Objednávka <
48 měsíců 199 Kč bez DPH / měsíc
12 až 36 měsíců 299 Kč bez DPH / měsíc

V ceně poskytnutí sídla společnosti v programu Speciál jsou tyto služby:

 • Reprezentativní místo podnikání na adrese Královských Vinohrad v Praze.
 • Obchodní označení podnikatele na budově v souladu se živnostenským zákonem.
 • Identifikační označení podinkatele na poštovní schránce.
 • Souhlas se zapsáním místa podnikání do živnostenského rejstříku.
 • Přebírání a skenování příchozí obyčejné pošty, o které bude adresát každý týden informován prostřednictvím emailu, s možností osobního převzetí zásilky přímo v kanceláři.
 • Evidence a následné odesílání došlé firemní pošty každý měsíc na zvolenou adresu.


Program BEST > Objednávka <
36 měsíců 320 Kč bez DPH / měsíc
24 měsíců 370 Kč bez DPH / měsíc
12 měsíců 420 Kč bez DPH / měsíc
6 měsíců 490 Kč bez DPH / měsíc

V ceně poskytnutí souhlasu s místem podnikání v programu BEST jsou tyto služby:

 • Reprezentativní místo podnikání na adrese Královských Vinohrad v Praze.
 • Obchodní označení podnikatele na budově v souladu se živnostenským zákonem.
 • Identifikační označení podnikatele na poštovní schránce.
 • Souhlas se zapsáním místa podnikání do živnostenského rejstříku.
 • Přebírání a skenování příchozí obyčejné i doporučené pošty, o které bude adresát každý týden informován prostřednictvím emailu, s možností osobního převzetí zásilky přímo v kanceláři.
 • Evidence a následné odesílání došlé firemní pošty 2x za měsíc na zvolenou adresu.


ON-LINE POPTÁVKA:
Váš e-mail: *

|| Sídlo firmy Praha || Ready Made společnosti || Založení společnosti na míru || Virtuální kancelář Praha ||
Sídlo společnosti v Praze | Sídlo firmy Praha | Souhlas s místem podnikání OSVČ