Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání | informace | Kromě základní charakterisktiky živnostenského podnikání zde najdete přehledy jednotlivých živností, obsahové náplně živností, adresář živnostenských úřadů v ČR a další texty související s živnostenskou problematikou. Živnostenské podnikání. Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V České republice provozování živností upravuje …