Účetnictví & Daňová evidence


Služby vedení účetnictví a daňové evidence poskytujeme všem právnickým osobám i OSVČ. Spolupráci vždy zabezpečujeme individuálně, podle potřeb každého klienta s ohledem na jeho předmět podnikání.

Obsahem této služby je: Vedení účetnictví & daňové evidence Praha
Sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti v peněžních jednotkách. Jedná se o uspořádaný systémem evidence s určitými, vesměs obecně platnými normami a definovanými pravidly.

Vedení účetnictví a daňové evidence Praha

 • Zpracování účetních dokladů
  (příjmové a výdajové pokladní doklady, přijaté a vydané faktury)
 • Zpracování kontrolních výkazů
 • Evidence a příprava reportů
 • Přiznání k DPH; Souhrnné hlášení DPH;
 • Kompletní vedení veškeré mzdové agendy
 • Vyúčtování a vedení pracovních cest
 • Roční zpracování kompletního účetnictví
  (výkazy, rozvahy, daňové přiznání, účetní uzávěrky)
 • Silniční daně; Intrastat
 • Zastupování na úřadech
 • Individuální účetní práce

Účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví, který účetním jednotkám ukládá povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů. Daňovou evidenci přitom nelze považovat za „skutečné“ účetnictví, neboť nesplňuje nároky všeobecně kladené na účetnictví (například podvojný zápis). Pro vedení pouze daňové evidence je nutné splnit zákonem dané podmínky. Vnitropodnikové účetnictví je plně v pravomoci účetní jednotky.

Daňová evidence svým způsobem navazuje na jednoduché účetnictví, které bylo v České republice zrušeno v roce 2004, ale fyzické osoby, které chtějí vést evidenci na podobných principech, jako bylo jednoduché účetnictví, mohou vést takzvanou daňovou evidenci. Daňovou evidenci vedou fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 milionů korun, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku, jinak přecházejí na účetnictví klasické.

Vedení účetnictví & daňová evidence PRAHA

 • Vedení účetnictví poskytuje informace o stavu podniku
 • Přehledné účetnictví umožňuje kontrolu stavu majetku a hospodaření
 • Správně vedené účetnictví je dobrým pomocníkem při vedení sporů
 • Vhodný prostředek snížení nákladů vyměření daňové povinnosti
 • Rychlé sjednání a vyřízení formalit bey skrytých poplatků
 • Mnoho spokojených klientů z České republiky i zahraničí

Účetnictví poskytuje informace důležité pro řízení a rozhodování, slouží také ostatním uživatelům. Základní funkcí účetnictví je porovnávat stav majetku podniku zanesený v účetnictví se stavem skutečným. Dále pak poskytovat uživatelům základní informace, jak je daný podnik ekonomicky schopný, dále jaká je finanční situace podniku, jaké jsou hospodářské výsledky za určité časové období a podobně. Tyto údaje se používají především při tvorbě finančních poznatků a finančních analýz. Informace o stavu účetnictví jsou určeny pro pracovníky podniku. Úřadům jsou informace o finanční situaci podniku předkládány formou účetních výkazů.

Vedení účetnictví Praha & daňová evidence PrahaON-LINE POPTÁVKA:
  Váš e-mail: *
 

 

Sídlo firmy Praha | sídlo firmy v Praze

|| Sídlo firmy Praha || Ready Made společnosti || Založení společnosti na míru || Virtuální kancelář Praha ||
Vedení účetnictví v Praze | Vedení daňové evidence